Har du problemer med at læse denne side?

Det har desværre vist sig at nogle har problemer med at læse denne side. Problemet kan løses ved at opdatere browseren, man benytter eller evt. skifte browser....

Stævnebeskrivelser

Herunder finder du link til beskrivelserne for samtlige stævner i FynSvøm-regi:

Officialdeltagelse, Startgebyr, anmeldelse, afmeldeprocedure m.m. er fælles for alle stævnerne 
 
Tilmeldinger til stævnerne skal sendes til den arrangerende klub eller via svømmetider.dk .
Du finder navn og e-mailadresse i stævnekalenderen.